Eis Kandidat.inn.en
Lëscht 7

Gary DIDERICH
40 | conseiller à l'intégration, ancien conseiller communal | Differdange
Eric WEIRICH
38 | coordinateur de projet, conseiller communal | Differdange
Fio SPADA
59 | bibliothécaire | Differdange
Jéssika RODRIGUES
32 | étudiante en sciences politiques | Differdange
Maria Das Dores ALVES DA SILVA
44 | agente de nettoyage, membre de la Chambre des Salariés | Differdange
Mamadou dit "Korka" DIALLO
27 | étudiant Master en Data Science | Niederkorn
Tessy EWEN
33 | employée CFL | Niederkorn
Pietro MONACO
52 | sidérurgiste | Oberkorn
Diana DE ABREU
30 | éducatrice graduée | Niederkorn
Pascal dit "Packo" GUALANDRIS
42 | musicien et DJ | Oberkorn
Patrick dit "Petz" JUNIO
39 | musicien, content creator | Oberkorn
Molly MCGUIRE
45 | présidente de “Maria Montessori School asbl.” | Differdange
Christine MEROUR
71 | retraitée | Niederkorn
Pedro MOTA
27 | éducateur en formation | Differdange
Magalie OTT
45 | éducatrice graduée | Fousbann
Erdzan RASTODER
25 | étudiant de Master en informatique | Niederkorn
Alain SCHARTZ
67 | Cheminot en retraite | Oberkorn
François VENTURINI
32 | concierge | Niederkorn
Ivana VUJOVIC
20 | assistante pédagogique | Niederkorn
×
Gary DIDERICH
40 | conseiller à l'intégration, ancien conseiller communal

De Gary Diderich huet 40 Joer, ass zu Déifferdéng grouss ginn wou hien matt sengen zwee Kanner an Partnerin wunnt. Säin éischt politescht Engagement hat hien mat 16 Joer bei der Jugendsektioun vum Mouvement écologique. Hien huet Philosophie studéiert an vun 2002-2017 bei enger Associatioun geschafft déi duerch non-formal Bildungsprojeten den sozialen Wandel ennerstëtzt huet. 2019 huet heen bénévole bei LIFE „de WG Projet“ lancéiert fir abordabel an kooperativ Wunnformen ze schafen. Den Gary schafft als Integratiounsberoder an de Gemengen déi den Pakt vum Zesummeliewen ennerschriwen hunn. Zënter 2016 ass heen Co-Spriecher vun déi Lénk an vun 2011-2020 wuar de Gary Gemengeconseiller zu Déifferdéng. 

Eric WEIRICH
38 | coordinateur de projet, conseiller communal

Den Eric Weirich huet 38 Joer, ass gebiertege Minetter a wunnt säit 8 Joer an der Gemeng Déifferdeng. Säin politescht Engagement huet schonn virun iwwert 15 Joer bei déi Lénk ugefangen, an hien huet och vun 2015 bis 2019 als politesche Coordinateur fir déi Lénk geschafft. Haut schafft hien am Ëmweltberäich. Zu Déifferdeng geet heen no 2017 fir zweet mat an d’Walen, an hien ass säit Ufanks 2021 Gemengeconseiller zu Déifferdeng. Nierft der Politik ass den Eric awer och scho säit Joren bei enger lëtzebuerger ONG aktiv wéi och an engem Projet fir Wunnkooperativen zu Lëtzebuerg ze etabléieren. Duerch säi Beruff an dës Engagementer mécht hien sech virun allem an der Beräicher Soziales, Ëmwelt a Logement zu Déifferdeng fir d’Leit staark. Wann hee net grad an enger Reunioun sëtzt, da sëtzt hien vlait awer un engem Dësch a spillt Schach fir den Déifferdeng Schachklub „Le Cavalier“, oder e leeft eng Course an de Faarwe vum RBUAP.

Fio SPADA
59 | bibliothécaire

Fio Spada, 59 Joer, Bibliothekärin an der EIDE, gebuer, wunnt a schafft zu Déifferdeng. Ech sinn Lëtzebuergerin mat italieeneschen Originnen. Ech sinn d’Mamm vun 3 Kanner. Member vun der Schoulkommissioun an vun der Sozialkommissioun. Ech hunn mech bei déi Lénk engagéiert well ech an dei sozial-ekologesch Wäerter gleewen déi dës Partei vermëttelt. D’Zukunft vun eisem Planéit, d’Positioun vun den Fraen an eiser Gesellschaft, d’Erzéiung vun eisen Kanner, d’Logementsproblematik … dat sinn Thematiken déi mir zu Häerz leien an déi mat Engagement, Transparenz an Intelligenz mussen ugepak ginn. Et engagéieren sech net genuch Fraen an der Politik, sief et durch Zäitmangel oder well se den Courage net hunn. Ech well hir Interessi vertrieden.

Jéssika RODRIGUES
32 | étudiante en sciences politiques
Maria Das Dores ALVES DA SILVA
44 | agente de nettoyage, membre de la Chambre des Salariés
Mamadou dit "Korka" DIALLO
27 | étudiant Master en Data Science
Tessy EWEN
33 | employée CFL
Pietro MONACO
52 | sidérurgiste
Diana DE ABREU
30 | éducatrice graduée
Pascal dit "Packo" GUALANDRIS
42 | musicien et DJ
Patrick dit "Petz" JUNIO
39 | musicien, content creator
Molly MCGUIRE
45 | présidente de “Maria Montessori School asbl.”
Christine MEROUR
71 | retraitée
Pedro MOTA
27 | éducateur en formation
Magalie OTT
45 | éducatrice graduée
Erdzan RASTODER
25 | étudiant de Master en informatique
Alain SCHARTZ
67 | Cheminot en retraite
François VENTURINI
32 | concierge
Ivana VUJOVIC
20 | assistante pédagogique